Hoppa till innehåll

Klamydia test

kr199.00

Klamydiatestet är avsett att kvalitativt detektera Chlamydia Trachomatis Antigen som finns i den kvinnliga slidan, livmoderhalskanalen och den manliga urinrörsöppningen.

Kategori: Etikett:

Klamydia antigen test är avsett att kvalitativt detektera Chlamydia Trachomatis Antigen som finns i den kvinnliga slidan, livmoderhalskanalen och den manliga urinrörsöppningen.

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige och är ofta helt symptomfri (cirka 50% av männen är helt symptomfria och upp till 90% av kvinnorna). Påföljderna av klamydia kan vara rätt allvarliga, speciellt för kvinnorna eftersom det kan leda till infertilitet. Behandlingen av klamydialinfektionen är ytterst viktig innan graviditeten eftersom omkring 50% av de smittade mammorna flyttar infektionen vidare till sina barn.

PRODUKTINNEHÅLL AV KLAMYDIA TEST

  • Förpackningen innehåller alla nödvändiga verktyg för ett engångstest av klamydiainfektion hos kvinnor och män
  • Ifall resultatet är positivt, bör du kontakta läkaren
  • Lättanvänt test. Nuvarande bruksanvisningr bara på engelska

Resultatet ses direkt.

ANONYM, SNABB OCH GRATIS LEVERANS

Det enda släktet i familjen Chlamydiaceae, inklusive alla agenser av psittacosis-lymfogranulom-trakomsjukdomsgrupperna; klamydia är obligatoriska intracellulära sfäriska eller äggformade bakterier med en komplex intracellulär livscykel; den infektiösa formen är den elementära kroppen, som penetrerar värdcellen och replikerar som den redikulerade kroppen genom binär fission; replikering sker i en vakuol som kallas inklusionskroppen; klamydia saknar peptidoglykan i sina cellväggar; arten är Chlamydia trachomitis, tidigare kallad Betsonia. Syn: Chlamydozoon.

Klamydia är en vanlig sexuellt överförbar sjukdom (STD) som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis, som kan skada en kvinnas reproduktionsorgan.

Det är den vanligast rapporterade bakteriella sexuellt överförbara sjukdomen i USA. Under 2006 rapporterades 1 030 911 klamydiainfektioner till CDC från 50 stater och District of Columbia. Underrapporteringen är betydande eftersom de flesta människor med klamydia inte är medvetna om sina infektioner och inte söker testning. Dessutom görs inte tester ofta om patienterna behandlas för sina symtom. Uppskattningsvis 2 291 000 icke-institutionaliserade amerikanska civila i åldern 14-39 är infekterade med klamydia baserat på U.S. National Health and Nutrition Examination Survey. Kvinnor blir ofta återinfekterade om deras sexpartners inte behandlas.

testnord.se