Strep A test (angina tonsillaris)

kr260.90

Ont i Halsen? 

Halsfluss (angina tonsillaris) eller akut tonsillit är en inflammation som kan orsakas av virus eller bakterier, t.ex. steptokocker. Symptomen är halsont och smärta vid sväljning. Testet upptäcker steptokockinfektion i halsen.

  • mer 99 % säkert resultat
  • Förpackningen innehåller bruksanvisningar
  • CE- markerad produkt

 

ANONYM, SNABB OCH GRATIS LEVERANS

Kategori:

Beskrivning

Strep A Rapid Test Device (Swab) är en snabb visuell immunanalys för kvalitativ, presumtiv detektering av grupp A Streptococcus-antigener i humana halspinneprover. Detta kit är avsett att användas som ett hjälpmedel vid diagnos av Strep A-infektion (Angina). CE-märkt för professionellt bruk.

Beta-hemolytisk grupp A streptokocker är en viktig orsak till övre luftvägsinfektioner som halsfluss, faryngit och scharlakansfeber. Tidig diagnos och behandling av grupp A streptokockfaryngit har visat sig minska svårighetsgraden av symtom och ytterligare komplikationer, såsom reumatisk feber och glomerulonefrit. Konventionella metoder för att detektera Strep A-infektion är beroende av isolering och efterföljande identifiering av organismen och kräver ofta 24-48 timmar. Den senaste utvecklingen av immunologiska tekniker för att detektera grupp A streptokockantigen direkt från svalgpinnar gör att läkare kan diagnostisera och administrera terapi omedelbart.

Detta Rapid Test Device (Swab) detekterar grupp A Streptococcus-antigener genom visuell tolkning av färgutvecklingen på den inre remsan. Anti-Strep A-antikroppar är immobiliserade på testområdet av membranet. Under testet reagerar provet med polyklonala anti-Strep A-antikroppar konjugerade till färgade partiklar och förbelagda på testdynan. Blandningen migrerar sedan genom
membranet genom kapillärverkan och interagerar med reagenser på membranet. Om det finns tillräckligt med Strep A-antigen i provet kommer ett färgat band att bildas vid testområdet av membranet. Närvaron av detta färgade band indikerar ett positivt resultat, medan dess frånvaro indikerar ett negativt resultat. Utseendet på ett färgat band vid kontrollregionen fungerar som en procedurkontroll, vilket indikerar att rätt volym av provet har tillsatts och membranuppsugning har inträffat.

PROVINSAMLING OCH FÖRVARING
Det rekommenderas att pinnprover bearbetas så snart som möjligt efter insamling. Om svabbarna inte behandlas omedelbart, bör de placeras i ett sterilt, torrt, tätt förslutet rör eller flaska och kylas. Frys inte. Svabbar kan förvaras i rumstemperatur (15-30°C) upp till 4 timmar, eller kylda (2-8°C) upp till 24 timmar. Alla prover bör tillåtas nå rumstemperatur (15-30°C) före testning.

CRP test