Hoppa till innehåll

Urinvägsinfektion test, 1 st

kr99.90

TESTA OM DU HAR FÅTT URINVÄGSINFEKTION

Urinvägsinfektion kan i värsta fall vara  mycket smärtsam. Behovet av toalettbesök ökar och urineringen blir smärtsam. Testa med ett tillförlitligt och lättanvänt Medigoos snabbtest för en eventuell urinvägsinfektion och påbörja behandlingen.

Medigoos test kontrollerar om det finns mer än normalt med leukocyter, nitrit, protein eller blod i urinen. På basen av dessa kan man upptäcka en eventuell urinvägsinfektion.

  • Ett lättanvänt hemtest
  • Lämplig test för kvinnor, män och barn
  • Du kan se resultatet inom några minuter
  • Tydliga  svenska, engelska och finska bruksanvisningar
  • CE-godkänd produkt av hög kvalitet för konsumentbruk
  • Förpackningen innehåller 1 test

SYMPTOM

Symptomen av urinvägsinfektion kan vara mycket svaga i början av infektionen. Speciellt hos äldre människor är symptomen på urinvägsinfektion svåra att upptäcka. Symptomen varierar starkt beroende på om inflammationen  finns i de nedre eller de övre urinvägarna eller båda. I det tidigare fallet då blåsan töms, känns svidande eller behovet av urinering trängande. Urinen kan vara grumlig och ha stark lukt. Symptomen på inflammation i de övre urinvägarna är liknande som i de nedre men smärta i nedre delen av ryggen och feber kan uppkomma. Vid extrema fall kan patienten till och med behöva sjukhusvård. Läkemedelsbehandlingen av inflammationen beror på inflammantionens framkallande faktorer och omständigheter. Antibiotikabehandling hjälper oftast snabbt mot urinvägsinfektion.

 

SNABB LEVERANS

Kategori: Etikett:
Urinvägsinfektion test (UTI) är för att fastställa möjlig urinvägsinfektion från ett urinprov. Urinteststickorna för urinvägsinfektion (UTI) innehåller reagensområden i fast fas som är fästa på en plaststicka. De tillhandahålls som ett torrt reagens. Urinteststickorna för urinvägsinfektion (UTI) tillhandahåller tester för semikvantitativa bestämningar av nitrit och leukocyter i mänsklig urin.

Testprinciperna är baserade på olika färgämnen och reagensreaktioner
med komponenter i urinen som leder till färgade komponenter, som kan detekteras visuellt och/eller mätas av instrumentet.

Urinvägsinfektion test KÄNSLIGHETER
Nitrit 0,06-0,1 mg/dl
Leukocyter 5 – 15 celler/hpf

Urinvägsinfektion test REAGENSSAMMANSÄTTNING
Nitrit: 2,0 % w/w p-arsanilsyra, 2,2 % w/w a-
naftylamin och 95,8 % vikt/vikt buffert.
Leukocyter: 0,1% vikt/vikt ester, 0,6% vikt/vikt diazoniumsalt, 40% vikt/vikt buffert och 59,3% vikt/vikt icke-reaktiva ingredienser.

BEGRÄNSNINGAR
Leukocyter: Förhöjda glukoskoncentrationer eller hög specifik vikt
kan orsaka minskad testkänslighet.

SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING
Urinanalysstickorna är klara att använda när de tas ut ur påsen. Hela reagensstickan är för engångsbruk. Ingen ytterligare laboratorieutrustning behövs för testning. Anvisningarna måste följas exakt. Exakt timing är avgörande för att ge optimala resultat. Stickorna är förpackade i en förseglad påse som innehåller torkmedel.

Infektioner i urinvägarna är den näst vanligaste typen av infektion i kroppen. Urinvägsinfektioner (UVI) står för cirka 8,3 miljoner läkarbesök varje år. Kvinnor är särskilt benägna att få UVI av skäl som ännu inte är väl förstått. En av fem kvinnor utvecklar urinvägsinfektion under sin livstid. UVI hos män är inte lika vanliga som hos kvinnor men kan vara mycket allvarliga när de inträffar.

Urinvägarna består av njurarna, urinledarna, urinblåsan och urinröret. De viktigaste elementen i systemet är njurarna, ett par lila-bruna organ som ligger under revbenen mot mitten av ryggen. Njurarna tar bort överflödig vätska och avfall från blodet i form av urin, håller en stabil balans mellan salter och andra ämnen i blodet och producerar ett hormon som hjälper till att bilda röda blodkroppar. Smala rör som kallas urinledare transporterar urin från njurarna till urinblåsan, ett säckliknande organ i nedre delen av buken. Urin lagras i urinblåsan och töms genom urinröret.

Klamydia test

testnord.se