Villkor

Följande användaravtal (“avtalet”) reglerar användningen av Testnord.se-onlinetjänsten (“Tjänsten”), inklusive, utan begränsning, upprättande av hälso- / medicinska / näringsredovisning, övervakning och varningar och eventuella ytterligare tjänster , oavsett om det är gratis eller tillhandahålls på betald abonnemangsbasis, som tillhandahålls eller tillhandahålls av Testnord.se (“Testnord” eller “oss” eller “vi”). Läs noga igenom villkoren i denna Avtal. Din användning av och / eller registrering med Tjänsten kommer att utgöra ditt pågående godkännande av denna användaravtal. Om du inte kan acceptera detta avtal, använd inte tjänsten.

Testnord förbehåller sig rätten att ändra eller ersätta detta avtal när som helst och i Testnords eget gottfinnande. Testnord kommer att indikera överst på det här avtalet det datum som dokumentet senast uppdaterades. Eventuella ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter att du har lagt in den reviderade versionen (eller ett senare senare datum som kan anges ovanför den reviderade överenskommelsen). Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera Testnord.se-webbplatsen för att avgöra om det har ändrats i denna användaravtal och att granska sådana ändringar. Din fortsatta användning av Tjänsten efter att eventuella ändringar av avtalet har skickats ut utgör din acceptans av sådana ändringar. Om du inte godkänner ändringarna måste du sluta använda tjänsten.

Om du inte följer detta Avtal eller några andra villkor som är upplagda någonstans inom Tjänsten kan det leda till upphävande eller uppsägning av din tillgång till Tjänsten utan föregående meddelande utöver Testnords övriga åtgärder.

Registrering och konto skapande

Registreringsinformation

Testnord kan ibland kräva att du registrerar och / eller ställer in ett konto för att använda hela eller en del av tjänsten. För att göra det kan du få tillgång till eller kräva att du väljer ett lösenord, användar-ID och / eller annan registreringsinformation, såsom betalning eller kreditkortsinformation för valfria tjänster som tillhandahålls på betald abonnemangsbasis (gemensamt “Registreringsinformation”). Du godkänner och representerar att all registreringsinformation som du lämnat är korrekt och aktuell. Om någon av dina registreringsuppgifter ändras måste du omedelbart uppdatera den genom att redigera din kundprofil på tjänsten. Enligt vårt eget gottfinnande kan vi vägra att ge dig ett användarnamn som efterliknar någon annan, är skyddad av varumärke eller annan proprietär rätt eller är stötande.

För ytterligare information om användningen av personlig information som du tillhandahåller eller kommunicerar med Tjänsten, se vår sekretesspolicy. <LINK>

Underhåll av registreringsinformation
Om du registrerar och / eller ställer in ett konto på Tjänsten är du ensam ansvarig för att du behåller konfidentialiteten för din Registreringsinformation och för eventuella misslyckanden. Du är ensam ansvarig för all användning av Tjänsten av dig och alla som tillåter dig att komma åt Tjänsten. Du får inte underlicensera, överföra, sälja eller tilldela din Registreringsinformation och / eller detta avtal till tredje part utan Testnords skriftliga godkännande. Varje försök att göra det kommer att vara ogiltigt och anses vara ett väsentligt brott mot denna överenskommelse.

Säkerhet; Försiktighetsåtgärder för mobila användningsområden
Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är säkert (t ex förlust, stöld eller obehörigt avslöjande eller användning av din registreringsinformation eller dator eller mobilenhet som används för att komma åt tjänsten) måste du omedelbart ändra den registrerade registreringsinformationen och meddela Testnord via sidan Kontakta oss.

Om du väljer att ta emot meddelanden eller annan kommunikation från tjänsten direkt till din mobila enhet är du ensam ansvarig för att hålla tjänsten uppdaterad med ditt nuvarande telefonnummer. Testnord är inte ansvarig för information som skickas till en enhet som är kopplad till ditt föråldrade mobilnummer. Om du installerar någon programvara eller aktiverar någon tjänst som lagrar information från Tjänsten på en mobil enhet eller dator, är det ditt ansvar att, före överföring av sådan enhet, ta bort din information eller på annat sätt inaktivera åtkomst till sådan programvara eller tjänst, för att för att förhindra obehörig åtkomst till din information eller ditt konto.

Användning av tjänsten

Endast personlig och laglig användning

Om inget annat anges ger Testnord dig en begränsad rätt att använda Tjänsten för din personliga, icke-kommersiella användning. Du samtycker till att använda tjänsten endast för lagliga ändamål och du bekräftar att ditt misslyckande med att göra det kan utsätta dig för civilrättsligt och straffrättsligt ansvar.

Du ska inte göra eller försöka göra något av följande med avseende på Tjänsten, förutom som uttryckligen godkänd skriftligt eller på annat sätt aktiverat av Testnord:

få tillgång till tjänsten på ett sätt eller genom ett gränssnitt som inte tillhandahålls eller godkänts av Testnord, inklusive men inte begränsat till några automatiska medel (t.ex. skript eller bots); reproducera, kopiera, kopiera, sälja, handla, sälja eller utnyttja Tjänsten eller dess innehåll och publicera eller syndikera informationen tillgänglig på Tjänsten (inklusive men inte begränsad till information som är tillgänglig för icke betalande användare via någon del av Tjänsten som tillhandahålls på en betald prenumerationsbasis).

Barn

Tjänsten är inte avsedd för användare under 18 år och Testnord samlar inte medvetet personligt identifierbar information från användare under 18 år. Sådana användare är uttryckligen förbjudna att lämna in personliga uppgifter till oss. All information som lämnats av sådana användare kommer inte medvetet att användas, publiceras eller behållas av oss.

Användaruppförande

Du godkänner att du inte använder Tjänsten för att ladda upp, posta, överföra, dela, lagra eller på annat sätt göra tillgängligt innehåll som vi anser vara skadliga, hotande, olagliga, ärekränkande, kränkande, missbrukande, inflammatorisk, trakasserande, vulgär, obscent, bedräglig, invasiv av integritets- eller reklamrättigheter, hatlig eller rasande, etniskt eller på annat sätt anstötlig. Du accepterar vidare att du inte överför, postar, överför, dela eller på annat sätt gör tillgänglig oönskad eller obehörig reklam, förfrågningar, reklammaterial, “skräppost”, “spam”, “kedjebrev”, “pyramidspel” eller någon annan form av uppmaning.

Immateriell äganderätt

Användning av material

Tjänsten innehåller material som är skyddat av statligt, nationellt och internationellt upphovsrätt, varumärke och andra immateriella rättigheter. Du får inte ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, posta, överföra eller distribuera något material, inklusive kod och programvara, från Tjänsten. Du kan hämta material från Tjänsten och kan använda Tjänsten endast för din personliga, icke-kommersiella användning, förutsatt att du behåller alla upphovsrättsliga och andra proprietära meddelanden.

Ägarskap och kontroll>

Innehållet, organisationen, grafiken, texten, bilderna, videon, designen, kompileringen, annonseringen och allt annat material på Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, “utseendet” på denna webbplats, skyddas enligt gällande upphovsrättsskydd och andra rättigheter men inte begränsat till immateriella rättigheter) och är egendom för Testnord eller dess licensgivare. Kopiering, omarrangering, omfördelning, ändring, användning eller offentliggörande av dig direkt eller indirekt av sådana frågor eller delar av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till borttagning eller ändring av reklam, med undantag för de begränsade användningsrättigheterna som beviljats härunder är strängt förbjudet.

Överensstämmelse med lagar och avtal

Du godkänner att använda tjänsten endast för ändamål som är tillåten enligt gällande lagar, regler eller förordningar och enligt vad som är tillåtet enligt denna överenskommelse.

Interferens

Du godkänner inte att störa, överväldiga, attackera, modifiera eller störa Tjänsten eller dess tillhörande programvara, hårdvara och / eller servrar på något sätt och du godkänner inte att hindra eller störa andras användning av Tjänsten. Du accepterar vidare att du inte ändrar eller manipulerar med någon information eller material på eller i samband med Tjänsten. Förutom att ansluta till Testnords servrar med hjälp av http-förfrågningar via en webbläsare, kan du inte försöka få tillgång till Testnords servrar på något sätt – inklusive, men inte begränsat, genom att använda administratörslösenord eller masquerading som administratör när du använder tjänsten eller annars.

Länkar till andra webbplatser

Du bekräftar att Testnord inte har granskat och stöder inte innehållet på alla webbplatser som är kopplade till från den här tjänsten och är inte ansvarig för innehållet eller åtgärderna på andra webbplatser som är kopplade till eller från denna tjänst. Din koppling till någon annan tjänst eller webbplats är på egen risk. Genom att länka den här tjänsten till en annan tjänst eller webbplats, godkänner du uttryckligen informationen om användarinnehåll som tillåts av eller krävs för att stödja sådan länk. Du bekräftar att Tjänsten kan innehålla annonser och att Testnord inte ansvarar för innehållet i sådana annonser.

Exportkontroll

Du godkänner att du inte exporterar eller återexporterar några Testnord-produkter och / eller -tjänster, utom i enlighet med bestämmelserna om exportkontrolllagstiftning och tillsynsmyndighet i alla relevanta jurisdiktioner.

Användarinnehåll

Användaransvar

Du är ensam ansvarig för bilderna, profilerna (inklusive namn, bild och likhet), recensioner, meddelanden, anteckningar, text och annat innehåll som du laddar upp, publicerar eller visar (nedan “inlägg”) på eller via tjänsten , eller överföra till eller dela med andra användare (gemensamt “användarinnehåll”). Du får inte posta, överföra eller dela användarinnehåll på den tjänst som du inte skapade eller att du inte har behörighet att posta. Du förstår och godkänner att Testnord kan, men är inte skyldig att granska tjänsten och kan ta bort eller ta bort (utan föregående meddelande) något innehåll eller användarinnehåll efter eget gottfinnande, av någon anledning eller ingen anledning, inklusive användarinnehåll som Bolagets enda bedömning strider mot detta användaravtal, eller som kan vara kränkande, olagligt eller som kan bryta mot rättigheter, skada eller hota användarnas eller andra personers säkerhet. Du är ensam ansvarig till din enda kostnad och kostnad för att skapa säkerhetskopior och ersätta användarinnehåll som du skickar eller lagrar på Tjänsten eller tillhandahåller till Testnord.

Innehållslicens

När du skickar användarinnehåll till tjänsten godkänner och styrer vi oss att använda och avslöja användarinnehållet som nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten och göra sådana kopior av det som vi anser nödvändiga för att underlätta överföring, postering och lagring av användaren Innehåll på tjänsten. Genom att skicka användarinnehåll till någon del av Tjänsten beviljar du automatiskt och du garanterar att du har rätt att bevilja Testnord och alla andra användare en oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överlåtbar, fullt betalad, världsomspännande licens (med rätt till fritt underlicens) att använda, kopiera, modifiera, offentliggöra, offentligt visa, omforma, översätta, syndikera, publicera, utdrag (helt eller delvis) och distribuera sådant användarinnehåll för något ändamål, kommersiell, reklam eller annars, på eller i samband med Tjänsten eller främjandet av dem, och för att förbereda derivatarbeten av eller införliva i andra verk, sådant användarinnehåll. Du kan när som helst ta bort ditt användarinnehåll från tjänsten, men du bekräftar att Testnord kanske inte kan och har ingen skyldighet att begränsa användningen av någon annan person, inklusive andra användare, och den licens du har beviljat gäller fortfarande .

Äganderätt

Vi hävdar inte något ägande över ditt användarinnehåll snarare, mellan oss och dig, med förbehåll för de rättigheter som beviljas oss i detta användaravtal och villkoren i avsnitt 4 iv, behåller du fullständigt ägande av allt ditt användarinnehåll och alla immateriella rättigheter eller andra äganderätt som är förknippade med ditt användarinnehåll Du representerar, garanterar och godkänner att inga material av något slag som skickas in via ditt konto eller på annat sätt publiceras, överförs eller delas av dig på eller via Tjänsten kommer att bryta mot eller kränka rättigheter för tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, publicitet eller andra personliga eller äganderätt eller innehålla skadlig, förolämpande eller annat olagligt material.

Återkoppling

Om du ger Testnord feedback, förslag, vittnesmål, kommentarer, idéer, betyg, recensioner, felrapporter eller annan liknande eller relaterad information (“Feedback”), bekräftar du att (a) allt rätt, titel och intresse för sådan återkoppling ska bli den exklusiva äganderätten till Testnord, (b) Testnord ska kunna använda och dela sådan feedback utan ditt samtycke, endast om Testnord inte använder ditt för- och efternamn (c) om du ger Testnord är skyldigt att använda och dela sådan återkoppling, inklusive ditt för- och efternamn. d) Testnord är inte skyldig till någon skyldighet eller kompensation avseende feedbacken, och (e) Testnord kan redan ha övervägt eller överväga detsamma eller liknande idéer som din feedback. Om du inte håller med de här villkoren gällande Feedback, eller vill behålla äganderätten till någon immateriell äganderätt som ingår i någon specifik återkoppling, är ditt enda alternativ och att du inte ska lämna in sådan specifik feedback till Testnord.

Avgifter och betalningar för betalda konton

Premium Service Abonnemang

Med “Premium Service” avses i denna paragraf en tjänst som tillhandahålls som en del av Tjänsten på betald abonnemangsbasis. Om du prenumererar på någon Premium-tjänst, accepterar du att betala alla tillämpliga avgifter (t.ex. återkommande månatliga eller årliga abonnemangsavgifter) som uppkommit i samband med ditt konto till de priser som gällde när avgifterna uppstod. Testnord debiterar automatiskt ditt kreditkort eller annat auktoriserat konto i början av faktureringsperioden och faktureringen återkommer automatiskt med det intervall du valde vid anmälan tills du ändrar eller avslutar ditt konto. Eventuella förändringar i den valda betalningsmetoden kommer att gälla

Premium Service Free Trial Erbjudanden

Om du får ett erbjudande om ett Premium Service-erbjudande för ett visst antal dagar debiteras du inte under den kostnadsfria provperioden om du väljer att skapa ett konto för en sådan Premium-tjänst, men debiteras automatiskt dagen efter din gratis försöksperioden har upphört för den följande perioden i förväg, i enlighet med de “Premium Service Subscriptions” -villkor som anges ovan i avsnitt 5 (i). Därefter debiteras du med jämna mellanrum beroende på ditt val av tjänst (månadsvis, årligen etc.) tills du bestämmer dig för att avbryta. Var god notera när din kostnadsfria provperiod upphör att gälla, eftersom du kanske inte får ytterligare meddelande före den automatiska avgiften om du inte avbryter innan den kostnadsfria provperioden löper ut. Du är begränsad till en gratis provperiod per Premium-tjänst. Om du avbryter en Premium-tjänst efter att du redan har registrerat dig under ett kostnadsfritt prov för Premium-tjänsten och försök att registrera dig för en extra kostnadsfri provning av samma Premium-tjänst laddar Testnord automatiskt ditt kreditkort eller annat tillämpligt / auktoriserat konto i enlighet med med de “Premium Service Subscriptions” villkor som anges ovan i avsnitt 5 (i). Om du inte vill betala gällande avgifter för en Premium-tjänst, bör du avbryta ditt konto innan den kostnadsfria provperioden slutar och inte slutföra någon efterföljande registrering för den här Premium-tjänsten.

Inget återköp

Om inte annat anges, är alla avgifter och avgifter inte återbetalningsbara.

Tredjepartsavgifter och mobila varningar

Du är ensam ansvarig för eventuella avgifter eller avgifter som uppkommer för att komma åt Tjänsten via en Internetleverantör eller annan tredje part, inklusive, men inte begränsade avgifter som uppkommer för att ta emot SMS-meddelanden eller annan mobilåtkomst, som kan faktureras till dig eller dras av från ditt förbetalda saldo av din mobilleverantör. Du godkänner att Testnord inte på något sätt ansvarar för eventuella avgifter för tredje part.

Upphovsrättsklagomål

Vi respekterar andras immateriella rättigheter och vi förbjuder användare från att ladda upp, posta eller på annat sätt sända på Testnord / Testnord webbplats eller service material som bryter mot andras immateriella rättigheter. Om du anser att något material på Tjänsten kränker upphovsrätten som du äger eller kontrollerar i enlighet med Digital Millennium Copyright Act, kan du skicka en skriftlig anmälan om sådan överträdelse till oss på:

Testnord Oy Inc.

Attn: DMCA-klagomål

Metsäpirtintie 1

02130 Espoo, Finland / Europa

E-post: [email protected]

Skade-ersättning

Du accepterar att ersätta Testnord och dess dotterbolag, anställda, agenter, representanter och tredjepartsleverantörer samt att försvara och hålla var och en av dem oskadd, från alla krav och skulder (inklusive advokatavgifter) som kan uppstå från dina inlägg från din obehöriga användning av material som erhållits via Tjänsten eller från ditt brott mot detta Avtal eller från sådana handlingar genom din användning av Tjänsten.

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

DU ERKÄNT ATT DU ANVÄNDER TJÄNSTEN PÅ DIN ETT RISK. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS ”befintligt skick”, och TESTNORD, DESS DOTTERBOLAG OCH DESS tredjepartsleverantörer avsäger sig härmed uttryckligen ALLA GARANTIER, uttrycka och FÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER noggrannhet, tillförlitlighet, TITEL, SÄLJBARHET, ICKE INTRÅNG, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER NÅGON ANNAN GARANTIER, garanti eller REPRESENTATION, OAVSETT ORAL, skriftligen eller i elektronisk form, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL RIKTIGHETEN eller fullständigheten informationen som finns i eller tillhandahålls av tjänsten. TESTNORD, DESS AFFILIATES OCH DESS TREDJEPARTS TJÄNSTER FÖR TJÄNSTFÖRETAG ÄR INTE FÖRETAGNA ELLER GARANTIERA ATT TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN SKALL INTE UNDERBRÄNGAS ELLER ATT DET INTE SKALL FELAS, FEL ELLER OMISSIONER ELLER TAP AV SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR ELLER ATT INGEN VIRUS SKALL SÄNDAS PÅ SERVICE.

UTAN BEGRÄNSNING GÖR TESTNORD INTE NÄRAKTIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET AV ALLA UPPLYSNINGAR INKLUDERADE I NÅGON DIREKT ELLER ANNAN INFORMATION SKAPAD ELLER FÖRSÄLJAD UNDER TJÄNSTEN. ANVÄNDARE ÄR LIVSAKTIGT ANSVAR FÖR ATT SÄKERHETA ALLA UPPGIFTER SOM TILLSÄTTAS TILL TJÄNSTEN, OCH TESTNORD SKALL INTE ANSVARA ANSVAR FÖR SKADOR SOM FÖRSÖKAS AV INKLUSIONEN AV FEL, UNDVIKTIG ELLER UPPDATERAD INFORMATION I SÄRSKILDA ITINERARIER.

HOTELLEN OCH ANDRA LEVERANTÖRER SOM PROVAR TRAVEL ELLER ÖVRIGA TJÄNSTER PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR OAVHÄNGANDE KONTRAKTÖRER OCH INTE MEDLEMMAR ELLER MEDARBETARE AV TESTNORD ELLER DESS ANSVARAR. TESTNORD’S DISPLAY GENOM TJÄNSTEN AV TRAVEL INFORMATION AV SÅDRA TREDJEPARTER INTE INGÅNGAR, FÖRESLÅR, ELLER STÄLLER NÅGOT SPONSORSHIP ELLER GODKÄNNANDE AV MEDIGO AV DENNA FÖRSÄLJARE ELLER ANSVAR FÖR DENNA LEVERANTÖR. DU MEDLEMAR AT TESTNORD INTE PÅ ANSVAR ÄR ANSVARIG FÖR FÖRSIKTIGHET, TIDIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET AV INFORMATION SOM SKALL KOMMA FRÅN DESS LEVERANTÖRER. DIN INTERAKTION MED DESSA LEVERANTÖRER ÄR PÅ DIN EGNA RISK. TESTNORD OCH I

Tvistlösning

Allmän information

Om en tvist uppstår mellan dig och Testnord, är vårt mål att ge dig ett neutralt och kostnadseffektivt sätt att lösa konflikten snabbt. Följaktligen är du och Testnord överens om att vi kommer att lösa eventuella anspråk eller kontroverser enligt lag eller eget kapital som uppkommer genom avtalet eller våra tjänster (var och en, en “fordran”) i enlighet med någon av underavsnitten nedan eller som Testnord och du annars är överens i skrift. Innan vi utnyttjar dessa alternativ uppmanar vi dig att först kontakta oss direkt för att söka en resolution.

Lag och forum för tvister

Detta avtal kommer i alla avseenden att regleras av lagarna i Washington of Washington som de gäller för avtal som ingåtts och utförs helt i Washington mellan Washington invånare, utan hänsyn till lagbestämmelser. Du godkänner att eventuella anspråk eller tvist som du kan ha mot Testnord måste lösas av en domstol i King County, Washington, med undantag av vad parterna annars har kommit överens om eller som beskrivs i avsnittet om skiljedom alternativt nedan. Du samtycker till att överlämna till domstolens personliga jurisdiktion i King County, Washington för att kunna pröva alla sådana påståenden eller tvister.

Skiljedom

Eventuella krav (exklusive fordringar på förbud eller annan rättvis avlastning) ska lösas uteslutande genom att binda icke-utseendebaserad skiljedom i enlighet med amerikanska skiljedomsförbundets (AAA) regler för kommersiell skiljedom (“AAA”), men parterna inte nödvändigtvis avse AAA att administrera skiljeförfarandet. Skiljeförfarandet kommer att äga rum i Seattle, Washington och de interna lagarna i Washington of Washington (förutom lagkonflikter) och Förenta staterna ska gälla. En del av eller hela skiljedomen kan genomföras per telefon eller på grundval av skriftliga inlagor och kommer inte att kräva parternas eller några vittnes personliga utseende, såvida inte parterna avtalat något annat. Fördelningen av kostnader och avgifter för sådan skiljeförfarande ska fastställas i enlighet med AAA-reglerna. Om sådana kostnader slutligen beslutas att vara överdrivna i en konsumenttvist kommer Testnord att ansvara för att betala alla skiljedomar och skiljedomskompensation över vad som anses rimligt. Skiljeförfarandet ska genomföras av en enda neutral skiljeman som är engagerad i lagutövning, som parterna gemensamt överenskommit eller om det inte fattas ett sådant avtal inom 14 dagar efter det att den ursprungliga skiljedomsförfrågan har lämnats, ska varje part välja en skiljedomare och de två Valda skiljemän ska gemensamt komma överens om valet av en tredje skiljedomare inom 30 dagar från det att den ursprungliga skiljedomskravet lämnades. Skiljemannens beslut och tilldelning ska vara slutgiltigt och bindande och kan föras in i en domstol med behörighet. Ingenting i detta avtal kommer att förhindra en part från att söka förbud eller annan rättvis lättnad med avseende på överträdelse, felaktig användning eller annan överträdelse av sådan parts immateriella äganderätt eller andra äganderättigheter i någon behörig domstol. Om ovannämnda överenskommelse om skiljedom anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning oskyldig i förhållande till något krav, tvist eller kontrovers, godkänner du att något sådant krav, tvist eller kontrovers ska lämnas in och domineras endast i staten och federala domstolar i King County, Washington och Registrant hävdar härmed oåterkalleligt och ovillkorligen och underkänner exklusiva behörighet för sådana domstolar över alla fall, åtgärder eller förfaranden som härrör från detta avtal.

Felaktigt arkiverade fordringar

Alla fordringar som du åberopar mot Testnord måste lösas i enlighet med denna tvistlösningsavdelning. Alla fordringar som lämnats in eller väckts i strid med tvistlösningsavsnittet anses vara felaktigt arkiverade. Om du skickar ett krav som strider mot tvistlösningsavsnittet kan Testnord återkräva advokatavgifter och kostnader upp till $ 1000, förutsatt att Testnord har meddelat dig skriftligen om felaktigt inlämnade fordringar och du har inte lyckats dra tillbaka fordran.

Allmänna bestämmelser

Testnord.se är ett bolag registrerat i Helsingfors, Finland med kontor på Metsäpirtintie 1, 02130 Espoo, Finland. Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig eller inte verkställbar ska sådan bestämmelse träffas och de övriga bestämmelserna ska verkställas. Enligt vårt eget gottfinnande kan vi tilldela denna överenskommelse. Rubrikerna är endast avsedda för referensändamål och begränsar inte omfattningen eller omfattningen av sådant avsnitt. Vårt misslyckande att agera med avseende på ett brott mot dig eller andra avstår inte från vår rätt att agera med avseende på efterföljande eller liknande överträdelser. Vi garanterar inte att vi kommer att vidta åtgärder mot alla överträdelser av detta avtal.